ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Ważne telefony

Spóldzielnia: 71 361 60 86
Konserwator: 605 327 605

 

AKTY PRAWNE

Akty wewnętrzne regulujące działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”

 1. Statut Spółdzielni - obowiązujący od 21.06.2017 r.
 2. Regulamin Rady Nadzorczej SM „Śródmieście-Prasa”
 3. Regulamin Zarządu SM „Śródmieście-Prasa”
 4. Regulamin Porządku Domowego Spółdzielni
 5. Instrukacja w sprawie udokumentowania operacji gospodarczych i obiegu dokumentów w SM „Śródmieście-Prasa”
 6. Ramowy regulamin rozliczania kosztów dostawy mediów do budynku i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokalu - obowiazujący od 01.07.2013 r.
 7. Ramowy regulamin rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenia kosztów budowy (wartości początkowej) poszczególnych lokali
 8. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu inwestycyjnego
 9. Regulamin windykacji należności
 10. Regulamin wynajmu lokali użytkowych SM „Śródmieście-Prasa” - nowy regulamin zatwierdzony w dn. 19.12.2011 r.
 11. Ramowy regulamin postępowania w sprawach związanych z zabudową pomieszczeń na cele mieszkaniowe
 12. Regulamin gospodarki finansowej SM „Śródmieście-Prasa”
 13. Regulamin w sprawie zasad i trybu udostępniania członkom dokumentów SM "Śródmieście-Prasa"
 14. Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni
 15. Regulamin funduszu pomocy SM „Śródmieście-Prasa” dla członków Spółdzielni wymieniających okna i drzwi wejściowe w użytkowanych lokalach mieszkalnych
 16. Regulamin dotyczący zasad tworzenia i gospodarowania funduszem wkładów mieszkaniowych
 17. Regulamin w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem wkładów budowlanych
 18. Regulamin dotyczący zasad tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym
 19. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu udziałowego
 20. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu na spłate kredytów i odsetek
 21. Regulamin dotyczący przyjmowania w poczet członków, zamiany lub najmu lokali mieszkalnych
 22. Regulamin w sprawie zasad przeprowadzania przetargów i zamówień w innym trybie w SM
 23. Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) i ustalania opłat za używanie lokali - tekst jednolity po zmianach zatwierdzonych w dn. 14.11.2012 r.
 24. Regulamin nr 2/2016 w sprawie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obowiązujący od 15.12.2016r.
 25. Regulamin w sprawie trybu zdawania lokali do dyspozycji Spółdzielni i ustanawiania do nich nowych praw.
 26. Regulamin w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia szyldów, reklam i nośników reklamowych.
 27. Regulamin w sprawie rozliczeń finansowych z tytułu wkładów.

Treści poszczególnych aktów wewnętrzynch dostępne są po zalogowaniu się do E-BOKa.

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa"
projekt i wykonanie: BESTGO.PL