ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Ważne telefony

Spóldzielnia: 71 361 60 86
Konserwator: 605 327 605

 

O SPÓŁDZIELNI

Wrocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” istnieje blisko 30 lat. W tym czasie wybudowała ponad dwadzieścia razy więcej mieszkań niż było to pierwotnie planowane. W pierwszym, założycielskim zebraniu członków spółdzielni, wzięło udział 38 osób. Byli to nie mający mieszkań dziennikarze oraz pracownicy wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego "Śródmieście". Rozwiązaniem ich problemu miała być mała spółdzielnia, wykorzystująca „pracę rąk” jej członków. Pierwszy budynek - przy Łódzkiej/Wesołej, stanął w roku 1986.

Spółdzielnia rozwijała się zarówno w kwestii oddawanych mieszkań, jak i liczbie swoich członków. Pod koniec 1989 roku członkami spółdzielni było już w sumie 312 osób. Rosnąca liczba członków powoduje pierwsze istotne zmiany w statucie i funkcjonowaniu spółdzielni: doroczne walne zgromadzenie wszystkich członków zastąpione zostaje zgromadzeniem przedstawicieli grup członkowskich. Dalsze zmiany zachodzą po roku 1990. Symboliczny wymiar ma wykreślenie ze statutu zapisu o organizacjach politycznych, które do tej pory mogły być członkami spółdzielni, podobnie jak osoby fizyczne i prawne. Wykreślony zostaje także zapis o obowiązku pracy członków przy budowie domów, w których otrzymać mieli mieszkania.

Spółdzielnia staje się w pełni samodzielnym podmiotem działającym na wolnym rynku.

Dostosowaniu do tych warunków służą również zmiany w sposobie zarządzania spółdzielnią. Kierując się potrzebą zwiększenia operatywności, dyspozycyjności i odpowiedzialności - rada nadzorcza powołuje w pełni profesjonalny, trzyosobowy zarząd, zastępując nim dotychczasowy, pięcioosobowy, w którym jednak czterej członkowie pełnili swoje funkcje społecznie.

Przez cały ten czas spółdzielnia buduje i oddaje do użytku następne budynki, stawiane już nie tylko w zabudowie plombowej. Dziś, po niemal 25 latach istnienia, SM „Śródmieście-Prasa” liczy ponad 1500 członków, posiada ponad 1200 mieszkań w 24 budynkach, a wartość jej całego majątku wynosi ponad 450 mln zł.

 

Godziny pracy Spółdzielni

Sekretariat:

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

 

Dział czynszów:

poniedziałek: 7:00 - 11:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 11:00

 

Zarząd Spółdzielni
Po wcześniejszym uzgodnieniu w każdą środę 14-17

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa"
projekt i wykonanie: BESTGO.PL