ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Ważne telefony

Spóldzielnia: 71 361 60 86
Konserwator: 605 327 605

 

WALNE ZGROMADZENIE

W dn. 25.05.2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście-Prasa" we Wrocławiu.

Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2017 - ustalająca 7-osobowy skład Rady Nadzorczej

Uchwała nr 2/2017 - zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.

Uchwała nr 3/2017 - zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu za 2016 r.

Uchwała nr 4/2017 - zatwierdzająca sprwozdanie finansowe za 2016 r.

Uchwały nr 5-7/2017 - udzielające absolutorium Prezesowi Zarządu, Zastępcy Prezesa i Członkowi Zarządu

Uchwała nr 8/2017 - w sprawie pokrycia strat

Uchwała nr 9/2017 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosków polustracyjnych

Uchwały nr 10-12/2017 - w sprawie zmian do statutu i zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu po w/w zmianach

 

Odbyły się również wybory do Rady Nadzorczej kadencji 2017-2020.

Na podstawie uchwały nr 1/2017 Walnego Zgromadzenia zostało wybranych 7 członków Rady.

 

Dokumenty z Walnego Zgromadzenia są dostępne dla Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łódzkiej 19 lub na aplikacji EBOK.

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa"
projekt i wykonanie: BESTGO.PL