ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Ważne telefony

Spóldzielnia: 71 361 60 86
Konserwator: 605 327 605

 

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ W CZYNSZU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA" w zakresie ochrony mienia i bezpieczeństwa swoich mieszkańców, daje każdemu możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia lokalu mieszkalnego z niewielką miesięczną składką płatną w czynszu.

Ubezpieczenie zapewnia pełną ochronę mienia i możliwość uzyskania odszkodowania w kwocie pozwalającej zrekompensować ewentualne szkody.

Ubezpieczeniem są objęte wszystkie szkody powstałe zarówno w mieszkaniu, piwnicy, jak i w garażu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • zdarzenia losowe (pożar, deszcz nawalny, śnieg, upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, powódź, wybuch, grad, katastrofa budowlana, itp.);
  • wszelkie zalania jakie powstaną w mieszkaniu;
  • przepięcia, stłuczenia szyb stolarki okiennej i drzwiowej;
  • kradzież z włamaniem i rabunek oraz wandalizm.

W ramach ubezpieczenia mieszkania UNIQA TU S.A. obejmuje również opieką ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną mieszkańców za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone innym mieszańcom, do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa (np. użytkowania mieszkania - następstwa zalania, sprawowania opieki na dziećmi, posiadania zwierząt, użytkowania garażu).

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej górna granica odpowiedzialności UNIQA TU S.A. wynosi dziesięciokrotność sumy ubezpieczenia, tj. np. przy składce 10,00zł miesięcznie wynosi 100 000,00zł.

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa"
projekt i wykonanie: BESTGO.PL