ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 13:00

Ważne telefony

Spóldzielnia: 71 361 60 86
Konserwator: 605 327 605
Pogotowie
elektryczne:
508 708 401
Pogotowie
wod.kan.:
71 348 53 14
Kotłownie-osiedle 
RELAKS:
604 256 900
604 434 339
604 256 100

 

AKTY PRAWNE

Akty wewnętrzne regulujące działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”

 1. Statut Spółdzielni - obowiązujący od 20.09.2018 r.
 2. Regulamin Rady Nadzorczej SM „Śródmieście-Prasa”
 3. Regulamin Zarządu SM „Śródmieście-Prasa”
 4. Regulamin Porządku Domowego Spółdzielni
 5. Instrukacja w sprawie udokumentowania operacji gospodarczych i obiegu dokumentów w SM „Śródmieście-Prasa”
 6. Regulamin rozliczania kosztów dostawy mediów do budynku i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokalu - obowiazujący od 18.09.2019 r.
 7. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu inwestycyjnego
 8. Regulamin windykacji należności
 9. Regulamin wynajmu lokali użytkowych SM „Śródmieście-Prasa” - nowy regulamin zatwierdzony w dn. 19.12.2011 r.
 10. Regulamin gospodarki finansowej SM „Śródmieście-Prasa”
 11. Regulamin w sprawie zasad i trybu udostępniania członkom dokumentów SM "Śródmieście-Prasa"
 12. Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni
 13. Regulamin dotyczący zasad tworzenia i gospodarowania funduszem wkładów mieszkaniowych
 14. Regulamin w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem wkładów budowlanych
 15. Regulamin dotyczący zasad tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym
 16. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu udziałowego
 17. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu na spłate kredytów i odsetek
 18. Regulamin dotyczący przyjmowania w poczet członków, zamiany lub najmu lokali mieszkalnych
 19. Regulamin w sprawie zasad przeprowadzania przetargów i zamówień w innym trybie w SM
 20. Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) i ustalania opłat za używanie lokali - tekst jednolity po zmianach zatwierdzonych w dn. 23.10.2019 r.
 21. Regulamin nr 2/2016 w sprawie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obowiązujący od 15.12.2016r.
 22. Regulamin w sprawie trybu zdawania lokali do dyspozycji Spółdzielni i ustanawiania do nich nowych praw.
 23. Regulamin w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia szyldów, reklam i nośników reklamowych.
 24. Regulamin w sprawie rozliczeń finansowych z tytułu wkładów.

Treści poszczególnych aktów wewnętrzynch dostępne są po zalogowaniu się do E-BOKa.

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa"
projekt i wykonanie: BESTGO.PL