ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 13:00

Ważne telefony

KONSERWATOR 605 327 605
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Straż Miejska 986
Anteny „SATELSAT” 502 073 436
Domofony „THETA” 71/ 396-78-20
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wod-kan 71/ 348 53 14
Pogotowie elektryczne ELTEAM 508 708 401
Pogotowie dźwigowe LIFT-EKSPERT (dot. ul. Pomorska, Dubois, S.Szarzyńskiego, Sienkiewicza, Cybulskiego) 695 876 849
OTIS-dźwigi (dot. Kurkowa 27, Matejki 18) 800 444 555, 607 444 555
SCHINDLER-dźwigi (dot. Matejki 20) 800 707 401
KONE-dźwigi (dot. ul. Zielińskiego, Zaułek Rogoziński 7A, Komuny Paryskiej) 800 566 300, 22/843 88 88
ZREMB-dźwigi (dot. ul. Zaułek Rogoziński 11A I B) 799 399 190, 32/420 27 37
ELGAS-BUD–obsługa kotłowni (dot. osiedla Relax-Partynice) 604 256 900, 604 434 339, 604 256 100

 

AKTY PRAWNE

Statut Spółdzielni - obowiązujący od 20.09.2018 r.

 

Regulaminy obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”


1. Regulamin Rady Nadzorczej SM „Śródmieście-Prasa” - obowiązujący od 06.05.2015 r.


2. Regulamin Zarządu SM „Śródmieście-Prasa” - obowiązujący od 28.11.2018 r.


3. Regulamin Porządku Domowego Spółdzielni


4. Regulamin rozliczania kosztów dostawy mediów do budynku i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokalu - tekst jednolity obowiazujący od 27.05.2020 r.


5. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu inwestycyjnego - obowiązujący od 06.10.2010 r.


6. Regulamin windykacji należności - obowiązujący od 29.01.2020 r.


7. Regulamin wynajmu lokali użytkowych SM „Śródmieście-Prasa” - obowiązujący od dn. 19.12.2011 r.


8. Regulamin gospodarki finansowej SM „Śródmieście-Prasa” - obowiązujący od 16.12.2015 r.

9. Regulamin w sprawie zasad i trybu udostępniania członkom dokumentów SM "Śródmieście-Prasa" - obowiązujący od 19.05.2015 r.

10. Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni - obowiązujący od 25.07.2012 r.

11. Regulamin dotyczący zasad tworzenia i gospodarowania funduszem wkładów mieszkaniowych - obowiązujący od 24.09.2014 r.

12. Regulamin w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem wkładów budowlanych - obowiązujący od 24.09.2014 r.

13. Regulamin  dotyczący zasad  tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym -  obowiązujący  od 27.01.2016 r.

14. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu udziałowego - obowiązujący od 21.10.2014 r.


15. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu na spłate kredytów i odsetek - obowiązujący  od 21.10.2014 r.

16. Regulamin dotyczący przyjmowania w poczet członków, zamiany lub najmu lokali mieszkalnych - obowiązujący od 01.11.2014 r.

17. Regulamin w sprawie zasad przeprowadzania przetargów i zamówień w innym trybie w SM - obowiązujący od 25.09.2013 r.

18. Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) i ustalania opłat za używanie lokali - obowiązujący od 27.05.2020 r.

19. Regulamin nr 2/2016 w sprawie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody-  obowiązujący od 15.12.2016 r.

19. Regulamin nr 2/2016 w sprawie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody-  obowiązujący od 01.01.2023 r.

 

20. Regulamin w sprawie trybu zdawania lokali do dyspozycji Spółdzielni i ustanawiania do nich nowych praw - obowiązujący od 06.10.2010 r.


21. Regulamin w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia szyldów, reklam i nośników reklamowych. - obowiązujący od 11.12.2013 r.

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa"
projekt i wykonanie: BESTGO.PL