ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 13:00

Ważne telefony

KONSERWATOR 605 327 605
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Straż Miejska 986
Anteny „SATELSAT” 502 073 436
Domofony „THETA” 71/ 396-78-20
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wod-kan 71/ 348 53 14
Pogotowie elektryczne ELTEAM 508 708 401
Pogotowie dźwigowe LIFT-EKSPERT (dot. ul. Pomorska, Dubois, S.Szarzyńskiego, Sienkiewicza, Cybulskiego) 695 876 849
OTIS-dźwigi (dot. Kurkowa 27, Matejki 18) 800 444 555, 607 444 555
SCHINDLER-dźwigi (dot. Matejki 20) 800 707 401
KONE-dźwigi (dot. ul. Zielińskiego, Zaułek Rogoziński 7A, Komuny Paryskiej) 800 566 300, 22/843 88 88
ZREMB-dźwigi (dot. ul. Zaułek Rogoziński 11A I B) 799 399 190, 32/420 27 37
ELGAS-BUD–obsługa kotłowni (dot. osiedla Relax-Partynice) 604 256 900, 604 434 339, 604 256 100

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa" we Wrocławiu informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane i administrowane zgodnie z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”,

- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

do realizacji wszelkich obowiązków i praw wynikających z przepisów prawa dotyczących administrowania lokalami znajdującymi się w nieruchomościach zasobu Spółdzielni oraz w celach statutowych w zakresie:

  1. prowadzenia rejestru członków,

  2. prowadzenia rejestru lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,

  3. niezbędnym dla naliczania opłat za użytkowanie lokalu,

  4. gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach lokali należących do zasobów Spółdzielni,

  5. prowadzenia spraw sądowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania a także ich aktualizacji i usuwania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - aktualizacja

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD): Katarzyna Radzińska

tel. 71-334-39-41

k.radzinska@smsp.wroc.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa"
projekt i wykonanie: BESTGO.PL