ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 13:00

Ważne telefony

Spóldzielnia: 71 361 60 86
Konserwator: 605 327 605
Pogotowie
elektryczne:
508 708 401
Pogotowie
wod.kan.:
71 348 53 14
Kotłownie-osiedle 
RELAKS:
604 256 900
604 434 339
604 256 100

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa" we Wrocławiu informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście-Prasa” we Wrocławiu do realizacji wszelkich obowiązków i praw wynikających z przepisów prawa dotyczących administrowania lokalami znajdującymi się w nieruchomościach zasobu Spółdzielni oraz w celach statutowych w zakresie:

  1. prowadzenia rejestru członków,

  2. prowadzenia rejestru lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,

  3. niezbędnym dla naliczania opłat za użytkowanie lokalu,

  4. gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach lokali należących do zasobów Spółdzielni,

  5. prowadzenia spraw sądowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania a także ich aktualizacji i usuwania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - aktualizacja

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD): Katarzyna Radzińska

tel. 71-334-39-41

k.radzinska@smsp.wroc.pl

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa"
projekt i wykonanie: BESTGO.PL