ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 13:00

Ważne telefony

Spóldzielnia: 71 361 60 86
Konserwator: 605 327 605
Pogotowie
elektryczne:
508 708 401
Pogotowie
wod.kan.:
71 348 53 14
Kotłownie-osiedle 
RELAKS:
604 256 900
604 434 339
604 256 100

 

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni MieszkaniowejŚródmieściePrasa” informuje, że na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dn. 13.06.2019 r. zostały podjęte następujące uchwały:

- uchwała nr 1/2019 zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.;

- uchwała nr 2/2019 zatwierdzająca sprawozdanie Zarzadu za 2018 r.;

- uchwała nr 3/2019 zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2018 r.;

- uchwała nr 4/2019 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych w roku 2018 obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarzadu - Michałowi Ozarskiemu;

- uchwała nr 5/2019 w sprawie udzielenia abolutorium z wykonywanych w roku 2018 obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu - Grażynie Pochrań;

- uchwała nr 6/2019 w sprawie udzielenia abolutorium z wykonywanych w roku 2018 obowiązków Członka Zarządu - Wojciechowi Kintzler;

- uchwała nr 7/2019 w sprawie udzielenia abolutorium z wykonywanych w roku 2018 obowiązków Prezesa Zarządu - Irenie Bienkiewicz;

- uchwała nr 8/2019 w sprawie sposobu podziału zysku.

 

 

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa"
projekt i wykonanie: BESTGO.PL