CZTERY LATA BEZ ZMIANY CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI WE WROCŁAWIU. CZAS NA KOREKTĘ

Od 6 lipca 2024 roku zmienią się taryfy wodociągowe we Wrocławiu. Koszt dostarczenia metra sześciennego wody i odbioru ścieków po waloryzacji wyniesie około 2 zł więcej niż obecnie. MPWiK Wrocław ze stawką 14,10 zł brutto będzie na poziomie średniej taryfy w największych polskich miastach i zdecydowanie poniżej średniej ceny dla samorządów na Dolnym Śląsku.

Bliższe informacje na stronie MPWiK: https://www.mpwik.wroc.pl/aktualnosci/

Zobacz więcej