Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” we Wrocławiu informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane i administrowane zgodnie z: 

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”,

– ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) 

do realizacji wszelkich obowiązków i praw wynikających z przepisów prawa dotyczących administrowania lokalami znajdującymi się w nieruchomościach zasobu Spółdzielni oraz w celach statutowych w zakresie:

  1. prowadzenia rejestru członków,
  2. prowadzenia rejestru lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,
  3. niezbędnym dla naliczania opłat za użytkowanie lokalu,
  4. gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach lokali należących do zasobów Spółdzielni,
  5. prowadzenia spraw sądowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania a także ich aktualizacji i usuwania.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD): Katarzyna Radzińska

tel. 71-334-39-41

k.radzinska@smsp.wroc.pl