Regulamin przyjmowania w poczet członków, zamiany oraz najmu lokali mieszkalnych