Regulamin w sprawie trybu zdawania lokali do dyspozycji Spółdzielni i ustanawiania do nich nowych praw