Regulamin w sprawie określenia zasad udostępniania nieruchomości w celu umieszczania szyldów, reklam, nośników reklamowych