UWAGA MIESZKAŃCY BUDYNKÓW PRZY UL. ZAUŁEK ROGOZIŃSKI 7A I UL. ZAUŁEK ROGOZIŃSKI 11A-11B

SM „Śródmieście-Prasa” przypomina, że wnoszona przez mieszkańców opłata za śmieci dotyczy odpadów segregowanych.

Odpady zmieszane i plastiki należy wrzucać do kontenerów, które znajdują się w śmietniku, obok klatki Zaułek Rogoziński 11A. Drzwi śmietnika otwierane są tym samym kluczem co drzwi wejściowe do Państwa budynku.

Kontenery na segregowane odpady papier, szkło i bioodpady są ustawione przy budynku Zaułek Rogoziński 11 naprzeciwko paczkomatu IN POST-u.

Przypominamy, że od początku roku, wywożąca odpady firma „ALBA” sporządza „PROTOKOŁY nie dopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów”, potwierdzające brak segregowania odpadów, co w konsekwencji przełoży się na automatyczne podwyższenie opłaty za śmieci dla mieszkańców przez Gminę Wrocław.

Zobacz więcej